Fair trade certifierad bomull

Bomullsodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation i utvecklingsländerna utgör bakgrund till utarbetandet av Fairtradekriterierna för bomull. Kriterierna för Fairtradecertifierad bomull handlar övergripande om följande:•	Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder.•	Krav på långsiktiga handelsrelationer.•	Krav på demokratiutveckling.•	Producentorganisationen ska betalas som lägst ett minimipris, det vill säga ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion.•	Om världsmarknadspriset är högre än minimipriset så tillämpas världsmarknadspriset som lägstanivå för förhandlingen mellan odlare och köpare.•	En premie per sålt kilo bomull betalas ut till producentorganisationen med syftet att stimulera investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. Medlemmarna bestämmer gemensamt, utifrån demokratiska former, hur premien ska användas. Exempelvis skolbygge i lokalsamhället, investeringar i den lokala sjukvården och fonder för mikrokrediter. Bomullsodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation i utvecklingsländerna utgör bakgrund till utarbetandet av Fairtradekriterierna för bomull. Kriterierna för Fairtradecertifierad bomull handlar övergripande om följande:

• Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder.
• Krav på långsiktiga handelsrelationer.
• Krav på demokratiutveckling.
• Producentorganisationen ska betalas som lägst ett minimipris, det vill säga ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion.
• Om världsmarknadspriset är högre än minimipriset så tillämpas världsmarknadspriset som lägstanivå för förhandlingen mellan odlare och köpare.
• En premie per sålt kilo bomull betalas ut till producentorganisationen med syftet att stimulera investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. Medlemmarna bestämmer gemensamt, utifrån demokratiska former, hur premien ska användas. Exempelvis skolbygge i lokalsamhället, investeringar i den lokala sjukvården och fonder för mikrokrediter.