Ekologisk odlad bomull

Den ekologiska odlingen är befriad från kemiska bekämpningsmedel och stressande gödningsmedel i minst tre år. Produktionen sker med grundvatten, och är så energisnål som möjligt. Förutom att ekologisk bomull är miljövänlig, håller den generellt sett även högre kvalitet än konventionellt odlad bomull. Odlingen baseras på lokala och förnyelsebara resurser. Majs kan t ex odlas mellan bomullsskördarna och mellan bomullsraderna. På så sätt behåller jorden sin bördighet bättre och insektsangrepp försvåras. Tillskottsgödning sker med organisk gödsel från t ex kor, höns samt kompostering. Insektsfällor och distraherande luktfällor används istället för kemiska bekämpningsmedel. I bekämpningen mot skadeinsekter har det också visat sig effektivt att göra odlingen attraktiv för skadeinsekternas fiender som spindlar, getingar och myror. Den ekologiska odlingen är befriad från kemiska bekämpningsmedel och stressande gödningsmedel i minst tre år. Produktionen sker med grundvatten, och är så energisnål som möjligt. Förutom att ekologisk bomull är miljövänlig, håller den generellt sett även högre kvalitet än konventionellt odlad bomull.

Odlingen baseras på lokala och förnyelsebara resurser. Majs kan t ex odlas mellan bomullsskördarna och mellan bomullsraderna. På så sätt behåller jorden sin bördighet bättre och insektsangrepp försvåras.

Tillskottsgödning sker med organisk gödsel från t ex kor, höns samt kompostering. Insektsfällor och distraherande luktfällor används istället för kemiska bekämpningsmedel. I bekämpningen mot skadeinsekter har det också visat sig effektivt att göra odlingen attraktiv för skadeinsekternas fiender som spindlar, getingar och myror.