Non woven

Non woven tillverkas genom en spinnprocess där Polypropen (en termoplast) blir till ett vävmaterial. Materialet kan upprepade gånger smältas om och allt spill från tillverkningen återgår i processen. Tillverkningen sker sedan antingen genom en nålningsprocess där fibrerna sammanfogas med flera nålstick per kvadratcentimeter eller genom att man använder en bikomponentsfiber som smälter vid en lägre temperatur och på så sätt binder ihop materialet. Tillverkningen är energieffektiv och materialet kan brytas ner. Non woven är vattenavstötande, smutsavvisande, luftventilerande, eldfast och mjukt. Att produkterna framställs på ett hållbart sätt för både samhälle och natur garanteras genom att samtliga våra leverantörer skriver under CSR-kontrakt.Det finns olika kvalitetsnivåer på Non Woven, allt från återvunnen från PET till nytillverkad. Vi har valt att ta in nytillverkade kassar av två skäl:• Kvalitén. Bärkraften och livslängden på nytillverkad Non Woven är betydligt högre.• Vi kan inte säkerställa ursprungsmaterialet i tillverkningsprocessen då vi inte kan spåra den återvunna polypropenen på ett tillförlitligt sätt. Non woven tillverkas genom en spinnprocess där Polypropen (en termoplast) blir till ett vävmaterial. Materialet kan upprepade gånger smältas om och allt spill från tillverkningen återgår i processen. Tillverkningen sker sedan antingen genom en nålningsprocess där fibrerna sammanfogas med flera nålstick per kvadratcentimeter eller genom att man använder en bikomponentsfiber som smälter vid en lägre temperatur och på så sätt binder ihop materialet. Tillverkningen är energieffektiv och materialet kan brytas ner. Non woven är vattenavstötande, smutsavvisande, luftventilerande, eldfast och mjukt. Att produkterna framställs på ett hållbart sätt för både samhälle och natur garanteras genom att samtliga våra leverantörer skriver under CSR-kontrakt.
Det
finns olika kvalitetsnivåer på Non Woven, allt från återvunnen från PET till nytillverkad.
Vi har valt att ta in nytillverkade kassar av två skäl:
• Kvalitén. Bärkraften och livslängden på nytillverkad Non Woven är betydligt högre.
• Vi kan inte säkerställa ursprungsmaterialet i tillverkningsprocessen då vi inte kan spåra den återvunna polypropenen på ett tillförlitligt sätt.