Policy - Miljö

Varje år sker en revidering av miljöarbetet för att sätta nya mål och förbättra miljön både lokalt och globalt.
Under den inledande delen av AD companys miljöarbete sattes flera lokala mål som bättre isolering, miljövänlig belysning på lager och arbetsutrymme samt krav på godkända tryckfärger på tryckeriet. De uppsatta målen har uppnåtts och fokus har förflyttats mot AD companys leverantörer och produkterna som köps in.
AD company är medlem i Repa register och Elkretsen. Genom dessa medlemskap garanteras rapportering och ekonomisk avsättning för framtida skrotning/återanvändning av importerade produkter i AD companys namn.
Samtal har inletts med våra huvudleverantörer om att söka källor för ett miljövänligt sortiment. Det finns ett ökat intresse från våra leverantörer att arbeta mer miljövänligt, men det går fortfarande trögt och produkter, t ex. bomull, får ett högre pris och kräver ofta större kvantiteter om det odlas och förädlas enligt de miljökrav vi ställer.
Prata med oss! Vi kan hjälpa till att importera varor som uppfyller internationella krav för att benämnas miljövänliga.

Vi jobbar med ett transportbolag inom Sverige (Postnord). När vi gör detta kan vi minska antalet transporter till och från vårt lager. Vi ser dessutom följande fördelar med Postnord:
28% av PostNords fordonsflotta drivs på el och de ställer kontinuerligt om till fler. Många av koncernens medarbetare använder också cykeln i sitt dagliga arbete.
PostNord använder biodrivmedel så långt som möjligt. Cirka en fjärdedel av PostNords drivmedel utgörs av förnybara bränslen för egna och inköpta transporter.
66% av brevförsändelserna som tex Varubrev skickas med tåg.
Alla PostNords förare utbildas i sparsam körning


AD company skall inom ramen för den verksamhet vi bedriver, verka för att vi i de beslut och handlingar vi utför, gör vårt yttersta för att välja den väg som minskar vår negativa miljöpåverkan.

Detta skall vi göra genom att:
- Följa de lagar och förordningar som gäller.
- Utveckla vår policy/vårt miljöarbete så att det följer samhällets miljömål.
- Hålla vår personal medveten och utbildad inom miljöområdet
- Ständigt väga effekten av miljöpåverkan på de inköp/investeringar vi gör.
- Sortera och återvinna det avfall vi genererar.
- Successivt byta äldre och mindre miljövänliga inventarier/maskiner mot mindre resursförbrukande alternativ.
- Skapa underlag så att vi kvantitativt kan mäta de miljöförbättringar vi genomför.
- Ständigt drivas av vilja förbättra oss.
- Påverka våra kunder och leverantörer i enlighet med vår miljöpolicy.

Miljödiplom

Miljödiplom