CSR

Vi har tagit fram en folder kring vårt CSR arbete. Denna beskriver våra rutiner, vad vi eftersträvar, vår Code of Conduct och flödet i en CSR-revision.
Vi har tryckt upp den på både svenska, engelska och kinesiska, så denna även kan delas ut till leverantörer och arbetare i de fabriker vi använder.

Ladda ner CSR folder Svenska