Leveranstider

Genom att AD company äger sitt tryckeri och sin brodyrverksamhet, så ökar flexibiliteten. Dessutom stärks kvaliteten genom ett tätt samarbete mellan order och tryckeri/broderi. Man kan snabbt få fram provtryck och med bra underlag få en snabb återkoppling till kunden.
Genom att trycka och/eller brodera artiklarna på samma ställe så minimerar man dessutom fraktkostnaderna.

Snabba och framförallt leveranser på utlovade tider är en av hörnpelarna i AD company.

Vid beställning av neutrala, d v s ej märkta artiklar, före kl. 14.00, så skickas varorna samma dag.
Vid beställning av artiklar med tryck alt. brodyr är normal leveranstid 14 dagar*.
Vid beställning av pins, logoband, bagageband, bagagetagar, nyckelringar odyl. är normal leverans (med flyg) 3-5 veckor*.
Vid specialbeställning, s.k. trading, levereras normalt beställda varor på mellan 3-4 månader*.


*Viktigt att notera är tiden alltid räknas från det att återförsäljaren godkänt ett korrektur eller ett utfallsprov och att
leveranstid är den tidpunkt då artiklarna levereras från AD company.

Vid specialbeställning av kepsar, paraplyer och kassar, så arbetar vi med speciella skeppningsschema. Följer man ett skeppningsschema, så framgår när ordern skall vara bekräftad för att ha varorna hemma i viss tid.


Inom Sverige samarbetar vi med Post Nord. Vi skickar gärna direkt till slutkund med återförsäljaren som avsändare och önskar återförsäljaren använda egen befraktare alt. eget fraktavtal, så går det utmärkt.